Πολιτική Κρατήσεων

Για την επιβεβαίωση της κράτησης σας είναι απαραίτητη η κατάθεση αρχικής προκαταβολής ίση με το 30% του συνολικού κόστους της διαμονής σας. Η αρχική προκαταβολή δεν μπορεί να είναι λιγότερη του κόστους μίας ( 1) διανυκτέρευσης.
21 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημέρα άφιξης στο ξενοδοχείο είναι απαραίτητο να έχει εξοφληθεί συνολικά το 50% του συνολικού κόστους της διαμονής σας.
3 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημέρα άφιξης στο ξενοδοχείο είναι απαραίτητο να έχει γίνει πλήρης εξόφληση του συνολικού κόστους της διαμονής σας.

*** Σε περίπτωση μη πληρωμής των προκαταβολών προς το Ξενοδοχείο στις συμφωνημένες ημερομηνίες , η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση από την πλευρά του Ξενοδοχείου , ενώ παράλληλα ισχύουν οι οικονομικές υποχρεώσεις του πελάτη προς το Ξενοδοχείο που τυχόν προκύπτουν από την πολιτική ακυρώσεων όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω.

*** Οι προκαταβολές δεν μεταφέρονται σε άλλες ημερομηνίες / κρατήσεις.

Check Ιn: 14.00
Check Out: 12.00

call us