Πολιτική Ακυρώσεων

Για ακύρωση της κράτησης σας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η  γραπτή ενημέρωση του Ξενοδοχείου.

Σε περίπτωση πλήρους ακύρωσης της κράτησης σας ή μείωσης των συνολικών διανυκτερεύσεων που έχουν συμφωνηθεί , σε διάστημα μεγαλύτερο των  21 ημερών  από την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης , επιστρέφεται η αντίστοιχη προκαταβολή .

Σε περίπτωση πλήρους ακύρωσης της κράτησης σας ή μείωσης των συνολικών διανυκτερεύσεων που έχουν συμφωνηθεί ,σε διάστημα μικρότερο των 21 ημερών από την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης , το ξενοδοχείο έχει το δικαίωμα να χρεώσει ακυρωτικά το 50% του συνολικού κόστους της κράτησης .

Η ανωτέρω πολιτική προκαταβολών και ακυρωτικών είναι σύμφωνη με την Ελληνική νομοθεσία (Άρθρο 8 του νόμου 1652/30-10-1986 ,ΦΕΚ 167Α).

Σε περίπτωση αναχώρησης πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία, χρεώνεται το 50% του κόστους των διανυκτερεύσεων που υπολείπονται.

call us